لویزیون OLED برای گیمینگ بهتر است یا LED؟

تلویزیون OLED برای گیمینگ بهتر است یا LED؟