تلویزیون LED و LCD چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

تلویزیون LED و LCD چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟