روش پیشگیری از ایجاد بوی بد در یخچال

برای از بین بردن بوی یخچال به چه چیزهایی نیاز داریم؟